Màn cửa chống nắng cao cấp ( PT143 – Wine ) mã PT143-010